Geotekniska undersökningar

för villa och kommersiella byggnader

Vi utför markundersökningar samt radonmätningar eller miljöprovtagningar i mark.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om geotekniska undersökningar.

Kontakta oss

Varför utföra Geotekniska undersökningar

För att du ska känna dig säker med ert planerade bygge, oavsett om det är en pool, fastighet eller större bostadsområde, är det alltid bra och ibland ett krav på att kontrollera grunden noggrant. Vårt fältarbete och den analys som vi gör ger dig de bästa förutsättningar för en stabil grund. 

Markundersökningar

En geoteknisk undersökning säkrar framtiden för dina byggnationer. I många fall är det även ett krav för bygglov. Oavsett om du är privatperson, företag eller organisation som plannerar byggnation, kontakta oss för en markundersökning.

Miljö- & Vattenanalys

Behöver ni ett professionellt utlåtande och analys av er mark? Kontakta oss så får ni hjälp av erfarna miljökunsulter som analyserar allt från mark, grundvattenmätning och vattenalalys. Detta presenteras sedan i en miljörapport.

Radonmätning

Att du som boende, markägare eller fastighetsägare vill känna er säkra på att närmiljö och inomhusmiljön är hälsosam kan en radonmätning vara en värd investering. Vi utför mätningar och sammanställer en fullständig rapport.

Rätt maskiner för jobbet

Med två borrmaskiner i olika storlekar kan vi välja rätt maskin till vad uppdraget kräver och blir därmed också kostnadseffektiva. 

Hur går en markundersökning till?

Syftet med markundersökningen är att skaffa tillräcklig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer för att förbereda för optimala förhållanden för planerad byggnation. Detta sker genom provborrning med en av våra bandburna borrvagnar som i ett antal punkter kan registrera många olika parametrar. Detta ligger sedan till grund för den rapport innehållande förslag till grundläggningslösning som du erhåller som kund.

Kontakta oss

OM OSS

Du som företag eller privatperson som vill göra en markradonmätning, geoteknisk undersökning,  markundersökning, vattenanalys eller behöver annan hjälp kan du med förtroende vända dig till oss. Vi är ett av de mest erfarna företagen som utför markundersökningar i Stockholms län.

Läs mer

Geotekniskundersökning eller radonmätning

Skicka en förfrågan till oss! 

Du kan alltid vända dig till oss oavsett fråga. Vi svarar gärna på era frågor och förklarar mer om våra tjänster och tidigare uppdrag. Sicka in dina kontaktuppgifter så återkommer vi till er så snabbt vi kan.

Kontakta oss